Hyperbarická komora

Hyperbarická kysliková terapia

Hyperbarická kyslíková terapia pomáha vášmu telu uzdraviť sa. Aby tkanivá vo vašom
tele správne fungovali, musia mať dostatok kyslíka. Ak sú vaše tkanivá poškodené,
potrebujú ešte viac kyslíka. Zvýšený tlak pri hyperbarickej kyslíkovej terapii pomáha
vašej krvi roznášať kyslík po tele, najmä po poranených tkanivách. Pomáha tiež vašim
bielym krvinkám chrániť vaše telo pred infekciou.

Účinky hyperbaratickej kyslikovej terapie

Hyperbarický kyslík je liekom, ktorý dokáže pôsobiť priamo na príčinu neurologického
ochorenia. Stimuluje DNA, aby vytvárala rastové a “opravné” hormóny i bielkovinové
receptory na bunkách, ktoré na spomínané hormóny reagujú. Opakované expozície HBO
vytvárajú nové cievy a dokážu metabolicky oživiť “zamrznuté” bunky.
Výsledkom sú trvalé zmeny funkčnosti mozgového tkaniva vďaka zlepšenému
zásobovaniu krvou a povzbudzujúcemu vplyvu kyslíka na poškodené bunky, ktoré sa
nachádzajú v oblasti s nízkym prietokom krvi.

Priaznivé účinky pri neurologických ochoreniach

 • Stimuluje tvorbu ciev
 • Zlepšuje okysličenie mozgu
 • Zlepšuje pamäť a mentálnu výkonnosť
 • Znižuje výskyt mozgového infarktu (cievnej príhody)
 • Regeneruje a obnovuje poškodené mozgové tkanivo
 • Rozvíja a pomáha obnoviť kognitívne a motorické funkcie
 • Znižuje vnútrolebečný tlak
 • Redukuje mozgový edém
 • Podporuje tvorbu a mobilizáciu neurónových kmeňových buniek
 • Zmierňuje priebeh zranení (cievna mozgová príhoda, úrazy mozgu a miechy, otras
  mozgu)

Zápalové procesy sú sprievodným javom viacerých ochorení a vyskytujú sa tiež pri takmer
všetkých typoch zranení a úrazov. Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) podstatne zmierňuje
zápalové procesy v celom tele.

 • Podporuje protizápalové procesy na bunkovej úrovni
 • Znižuje akútne/chronické zápalové procesy
 • Znižuje opuchy
 • Pomáha liečiť osteoartritídu a reumatickú artritídu
 • Zmierňuje zápal šliach
 • Potláča zápalové procesy a bolesť
 • Zrýchľuje liečenie športových zranení
 • Potláča zápalové ochorenie čriev
 • Zmierňuje riziko a progresiu rakoviny
 • Znižuje riziko aterosklerózy, infarktu, a cievnej mozgovej príhody
 • Zmierňuje diabetické komplikácie spájané so zápalovým procesom

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) sa v súčasnosti používa v spojení s
konvenčnými typmi liečby, vrátane rádiologickej liečby a chemoterapie s
cieľom stanoviť optimálne dávkovanie pre pacientov, stimulovať regresiu
nádorov a zredukovať vedľajšie účinky liečby. Rakovine sa darí v
hypoxickom prostredí a hyperbarická oxygenoterapia dokáže zvýšiť
hladinu kyslíka, čím oslabuje nádory a robí ich menej agresívnymi.

 • Znižuje hypoxiu nádorov: Lepšie výsledky rádioterapie, lepšie výsledky chemoterapie, zlepšuje liečbu
  mozgu
 • Znižuje odolnosť nádorov na lieky
 • Zvyšuje aktiváciu fibroblastov po operácii
 • Cieli na metastatické nádory
 • Zvyšuje účinok apoptózy
 • Zvyšuje tvorbu kyslíkových radikálov
 • Pôsobí regresívne na objem nádoru
 • Znižuje hladiny zápalových markerov
 • Normalizuje hladinu kyslíka v bunkách
 • Stimuluje detoxikáciu buniek
 • Znižuje riziko patogénnych zápalových nádorov
 • Potláča vedľajšie účinky rádioterapie
 • Potláča vedľajšie účinky chemoterapie

Veľmi častou a závažnou komplikáciou cukrovky je tzv. diabetická noha alebo syndróm diabetickej nohy.
Hlavnými faktormi, ktoré vedú k vzniku diabetickej nohy sú ischémia /nedostatočné prekrvenie/ končatiny a neuropatia/poruchy nervového zásobenia/ končatiny. Pre nedostatočný prísun kyslíka do dolných končatín dochádza často k odumretiu prstov.
Diabetická noha predstavuje pre mnohých cukrovkárov veľké riziko amputácie končatín. Amputácií sa dá vyhnúť vďaka liečbe pomocou hyperbarickej oxygenoterapie.
Liečba v hyperbarickej komore pomáha urýchliť hojenie. Liečba zabezpečí dostatočný prísun kyslíka aj do tých tkanív, ktoré sú slabo okysličené.
HBO je účinnou metódou liečby diabetickej nohy:

 • Urýchľuje hojenie

 • Znižuje riziko vysokej amputácie

 • Zvyšuje množstvo kompletne zahojených diabetických rán v dlhodobom horizonte

Primárne postihuje drobnejšie cievy a hyperbarická oxygenoterapia preukázateľne zvyšuje stimuláciu angiogenézy(tvorby ciev), čo následne pomáha zmierňovať následky oslabenia cirkulácie krvi a napomáha prevencii zlyhania orgánov.
Výskum poukázal na skutočnosť, že HBO dokáže znížiť hladinu cukru v krvi tým, zvyšuje bunkovú senzitivitu na inzulín a príjem glukózy v tkanive kostrového svalstva. Chronická cukrovka spôsobuje, že oslabené prúdenie krvi komplikuje hojenie rán a vedie k ulcerácii (tvorbe vredov). HBO zvyšuje objem kyslíka dostupného pre tkanivo v oblasti vredu a to vedie k zvýšenej aktivácii fibroblastov.
Priaznivé účinky HBO pre pacientov s diabetom:

 • Zlepšuje senzitivitu na inzulín
 • Podporuje dlhodobú kontrolu krvného tlaku
 • Zmierňuje metabolický syndróm
 • Znižuje riziko náhleho infarktu spôsobeného komorovou arytmiou
 • Zlepšuje mozgové funkcie a znižuje riziko cievnej mozgovej príhody
 • Zlepšuje srdcové funkcie a znižuje riziko infarktu
 • Znižuje riziko diabetickej retinopatie
 • Znižuje riziko diabetickej neuropatie
 • Podporuje uzavretie nehojacich sa rán
 • Potláča tvorbu vredov
 • Znižuje riziko amputácie

Viaceré štúdie preukázali, že hyperbarická oxygenoterapia (HBO) predstavuje nasledujúcu liečbu, ktorú lekári aj pacienti čoraz častejšie využívajú na pomoc pri zmierňovaní príznakov porúch autistického spektra.
Táto jednoduchá neinvazívna liečba spočíva v 1- hodinových každodenných sedeniach v hyperbarickej komore, kde detský pacient spolu s rodičom dostane zvýšené dávky kyslíka. Je preukázané, že HBO pomáha znižovať zápalové procesy a zlepšuje kognitívne funkcie, čo výrazne pomáha tisíckam pacientov s poruchou autistického spektra.

 • Zvyšuje zásobovanie nedostatočne okysličeného tkaniva kyslíkom
 • Znižuje neurologické zápalové procesy
 • Zmierňuje mitochondriálnu dysfunkciu
 • Podporuje tvorbu neurónov
 • Stimuluje tvorbu a mobilizáciu kmeňových buniek
 • Redukuje frekvenciu záchvatov
 • Aktivuje neuroplasticitu
 • Podporuje receptívny/expresívne jazykové prejavy
 • Zlepšuje pohyb a chôdzu
 • Stimuluje lepší očný kontakt
 • Zlepšuje hrubú/jemnú motoriku
 • Zlepšuje spánkový cyklus
 • Podporuje sociálne zručnosti a interakciu
 • Znižuje agresivitu

Príčiny sú rôzne, od neznámych po postvirotické. Liečba je zameraná na zlepšenie prietoku krvi vnútorným uchom.
Pri zvýšenom tlaku v komore sa kyslík rozpúšťa v krvnej plazme. Kyslík nie je transportovaný len hemoglobinom, ale aj krvnou plazmou.táto tzv. kyslíková bomba prenikne aj do ischemických tkanív, resp. do nedostatočne oxygenovaných oblastí vnútorného ucha. Dochádza k výraznému zvýšeniu objemu kyslíka v perilymfe a tak k lepšiemu zásobeniu poškodených buniek ľahko prístupným kyslíkom. Zároveň hyperbarický kyslík dráždi mikrocievy k rastu. To je podstata priaznivého efektu HBO pri liečbe rôznych ischemických syndrómov.

Ako pomáha hyperbarická komora pri liečbe Tinnitu? Podľa odborných štúdií a publikácií pri tinnite vzniknutom nedostatočným prekrvením vnútorného ucha a nedostatočným okysličovaním je terapia v hyperbarickej kyslíkovej komore veľmi účinná.


Až v 80% prípadov liečba sluchu v HBO komore pomôže. Samozrejme, závisí to od stupňa a charakteru poškodenia vnútorného ucha, regeneračnej schopnosti a dĺžky trvania poškodenia. Čím neskoršie sa začne s liečbou, tým nižšie sú šance na úspech.

COVID-19 vírusové respiračné ochorenie, ktoré môže mať ľahký alebo veľmi ťažký priebeh,  
bohužiaľ môže aj dlhodobo poškodiť naše zdravie a ovplyvniť kvalitu života.

 • odstránenie bolestí
 • zlepšenie dýchania
 • zlepšenie spánku
 • zvýšenie vytrvalosti
 • upokojenie psychiky
 • úprava zažívacích ťažkostí
 • zlepšenie orgánových funkcií

Povolený kyslíkový doping pri akomkoľvek športovom výkone, či už silovom ,
vytrvalostnom ale aj kondičnom.
Zvýšená hladina kyslíka pomáha telu zotaviť sa po náročnej fyzickej aktivite, zlepšuje
proces regenerácie a hojenia najrôznejších športových zranení, vrátane
muskuloskeletálneho poranenia, poškodenia väzov, chrupavky, a dokonca aj zlomeniny
kostí. Koncentrácia kyslíka a zvýšený tlak spôsobí, že sa do krvného tkaniva rozpustí
vysoký obsah kyslíka, ktorý stimuluje proces hojenia, najmä v miestach, kde dochádza k
zlému prietoku krvi. Toto, spolu so zvýšenou tvorbou kolagénu, nevyhnutného pre
obnovu a vývoj, robí z HBO neoceniteľný podporný prostriedok pre športovcov.

 • Výrazné zlepšenie prietoku krvi do poškodeného tkaniva a tým urýchlenie procesu hojenia poranení
 • Zníženie opuchu tkaniva
 • Urýchlenie rekonvalescencie zranenia kostí, kĺbov, väzív, šliach a tkanív
 • Znižuje hladinu kyseliny mliečnej
 • Zvyšuje hladinu serotoninu
 • Regenerácia tela po vysokej športovej záťaži
 • Zlepšenie duševnej koncentrácie
 • Znižuje poškodenie kože ultrafialovým žiarením
 • Zlepšuje kvalitu pleti,  nechtov a vlasov, pozitívne vplýva na rast vlasov
 • Stimuluje tvorbu epitelu a potláča tvorbu jaziev
 • Prirodzene vypne kožu a vyhladí vrásky
 • Zmierňuje až odstraňuje prejavy celulitídy
 • Podporuje tvorbu kolagénu
 • Spomaľuje starnutie na bunkovej úrovni

 

Postup terapie

15. minút

Po uzatvorení hyperbarickej komory bude do jej vnútorného priestoru pomaly vpúštaný stlačený vzduch na hodnotu 30kPa(čo je probližne 1,3 násobok hodnoty normlaného atmosferického tlaku). Fáza kompresie bude trvať približne 15 minút. Budete mať teda dostatok času na plnú adaptáciu na zvýšený tlak, rovnako máte možnosť proces kedykoľvek prerušiť a hyperbarickú komoru opustiť. Počaš zvyšovania tlaku v hyperbarickej komore pocítite nárast okolitej teploty, čo je normálny fyzikálny jav.

30. minút

V tejto fáze ste celý čas v pracovnom pretlaku 30kPa, ktorý je udržiavaný po celú dobu. Hodnota pretlaku je upravovaná na základe komunikácie klienta s pracovníkom komory. Táto komunikácia prebieha priamo počas procedúry.

15. minút

Táto fáza trvá zvyčajne 15 minút, počas ktorých sa v hyperbarickej komore zníži tlak na atmosferický. Počas znížovania tlaku pravdepodobne pocítite praskanie v ušiach. Prostredie v hyperbarickej komore sa ochladí. Vaša jednorazová hyperbarická expozícia je ukončená.

Kontraindikácie hyperbarickej terapie:

Hyperbarická terapia nie je vhodná pre pacientov s neliečeným pneumotoraxom.
Terapia sa tiež neodporúča pacientom s nasledovnými symptómami:

 • Emfyzém pľúc s retenciou CO 2
 • Buly – vzduchové cysty na pľúcach
 • Stav po operácii ucha alebo hrudníka
 • Akútne vírusové infekcie s vysokou teplotou
 • Gravidita
 • Klaustrofóbia
 • Epilepsia